Waarderingen

TELLUS adviseerd uw bezittingen goed in kaart te laten brengen door onafhankelijke gespecialiseerde partijen.
Samen met een taxateur wordt gezamenlijk de waarde van uw opstallen en de inboedel bepaald.
Deze wordt vastgelegd in een gedetailleerde rapportage zodat bij onverhoopte schade de discussie met verzekeringsmaatschappijen
kan worden vermeden.

U geniet van een transparant en duidelijk beeld.