Stichting Salvage

Wat regelt Stichting Salvage?

Stichting Salvage verzekert eerste hulp en opvang na brand. Ze spannen zich in om de vaak chaotische situatie na een brand zo veel mogelijk te stabiliseren en u op te vangen op een manier die u het prettigst vindt. Dit doen ze namens de gezamenlijke verzekeraars.

Salvage is er voor de eerste hulp na brand. Regelmatig zijn ze er al tijdens het blussen. Ze helpen u met de praktische zaken die op dat moment geregeld moeten worden, zoals onderdak. Ook nemen ze maatregelen om te zorgen dat de schade niet verergert.

Voor meer informatie kunt u de website van Stichting Salvage bezoeken. http://www.stichtingsalvage.nl/