Klachtenbehandeling

Wij doen ons uiterste beste u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben,
dan hopen wij dat u dat op tijd kenbaar wilt maken.
Wij hechten sterk aan een goede relatie met u als klant,
en willen dat u tevreden bent over de dienstverlening van TELLUS.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.
Graag zoeken wij dan samen met u naar een passende oplossing.

Hoe dient u de klacht in?

Uw klacht kunt u schriftelijk indienen. Noteer in uw klacht in ieder geval de volgende punten:

• NAW-gegevens klager
• Datum indiening klacht
• Aard van de klacht
• De gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht
• Eventuele oplossing voor de klacht
• Dossier- of polisnummer

Stuur uw klacht vervolgens naar:

contact@tellusgroep.nl

Onze reactie

U wordt per E-mail geïnformeerd over de klacht die in behandeling zal worden genomen.
Normaal gesproken krijgt u binnen drie werkweken een inhoudelijke reactie.
Als dat niet haalbaar is, dan laten wij u op tijd weten wanneer u wel een reactie kunt verwachten.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Als dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich,
indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst,
wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
U kunt Kifid pas inschakelen nadat uw klacht door het klachtenbureau van TELLUS is behandeld.

De contactgegevens zijn:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 – 3 338 999
Kifid aansluitnr: 300.002745
www.kifid.nl